HEM ¥ OMT – ORTOPEDISK MANUELL TERAPI ¥ REDCORD  ¥ LASERTERAPI ¥ IDROTTSSKADOR ¥ TR€NA MED MIG ¥ CV

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..

 

OMT – ORTOPEDISK MANUELL TERAPI

Ortopedisk manuell terapi (OMT) Šr ett specialistomrŒde inom sjukgymnastiken dŠr man arbetar med undersškning, behandling och fšrebyggande av smŠrta i rygg, leder, muskler och nerver.  

 

Ortopedisk Manuell Terapi Šr ett specialist- omrŒde inom karaktŠrsŠmnet sjukgymnastik (fysioterapi). UtgŒende frŒn en helhetssyn gšrs en analys av patientens sjukhistoria, smŠrt- och funktionsstatus, vari ingŒr manuellt utfšrd undersškning av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter (armar och ben).

 

Den manuella undersškningen utgšrs av systematiskt, specifikt riktade ršrlighets- och smŠrtreproduktions- respektive avlastningstester. UtifrŒn funktionsanalysen, dŠr Šven kompletterande undersškningar vŠgs in, upprŠttas, i samrŒd med patienten, en behandlingsplan som innehŒller specificerade del- och slutmŒl.

 

Behandlingen kan bestŒ av smŠrtlindrande, ršrelse škande och stabiliserande ŒtgŠrder som mjukdelsbehandling, muskeltšjning, mobilisering, manipulation och stabiliserings trŠning. tgŠrder kan, i det akuta skedet, vara specifikt riktade till enskild led eller symtomgivande struktur eller mer generellt omfattande utgŒende frŒn patientens kliniska bild. Subakut kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionstrŠning under handledning och som egen aktivitet, i syfte att fšrhindra Œterfall, som en del i den medicinska uppfšljningen.

 

VŠlj rubrik šverst pŒ sidan

RASIT SUNAL ¥ SOFIA FYSIO CENTER (fd SOFIA SJUKGYMNASTIK)

TJ€RHOVSGATAN 58 116 28 STOCKHOLM ¥ TEL: 08-6409408, 08-6409599 ¥ MOB: 0766-260768 ¥ FAX: 08-6424125
MAIL: sunal@physiotherapy.se